Eldreopprøret held fram

Mange i Sauda er djupt ulukkelege over det som skjer innan eldreomsorga, hevdar pensjonert lege Kolbjørn Øygard.