Høyesterett vil vurdere Schumanns prøveløslatelse

Høyesterett vil vurdere om Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann og Metkel Negassie Betew kan prøveløslates fra forvaring.