• Nettversjon Bryne kåsen Brannstasjon.jpg

Mener det haster med ny brannstasjon

Brann— og redningssjefen mener det bør bygges en ny felles brannstasjon så fort det er praktisk mulig. Ordføreren i Klepp sier de har det godt slik det er i dag.