• Rogfast planlegges ferdigstilt i 2023-2024. Det vil gjøre Boknafjorden ferjefritt. Nå sår SV og Frp tvil om troverdigheten til prosjektet etter avsløringer om senket samfunnsgevinst på 10,65 milliarder kroner. Jonas Haarr Friestad

Rogfast-tvil etter milliardtabbe og sprekk

Rogfast kan bli 850 millioner kroner dyrere. Nå sås det tvil om troverdigheten etter nedjustert samfunnsgevinst på 10–11 milliarder kroner.