• Slik vil Jæren hotell på Bryne bygge et nytt kvartal med boliger, hotell og underjordisk parkering på en av de mest sentrale tomtene på Bryne, ved siden av Bryne kyrkje og dagens hotell. Alt er her sett fra lufta, over kirkeplenen. Trodahl Arkitekter

Disse hotellboligene må bli lavere

Politikerne blir nå rådet til å dempe høyden på de nye boligene med høy standard som Jæren hotell vil bygge i sin egen hage, rett ved siden av kirken på Bryne.