Gaukefunn tar 40 tomter

40 av de 140 bo— enhetene som planlegges på Engelsvoll i Klepp kan ryke dersom Arkeologisk museum står på sitt syn.