Tjemsland ny fylkesrådmann

Eit einstemmig fylkesting gjekk inn for å tilsetja Sandnes-rådmann Erik Tjemsland som ny fylkesrådmann i går.