Arbeidshest med gammal steinbukk

Johan Byberg på Malmheim har sett i stand ein gammal steinbukk for å ordne ein dårleg steingard. Latmannsarbeid.