Nei til laboratorium for mat

Planane om å etablera eit matlaboratorium på Ullandhaug er skrinlagde. Årsaka er planane om statleggjering av Næringsmiddeltilsynet.