Me redda skulen vår

Så godt som alle de 87 elevene ved Malmheim skule troppet opp tilen ny dag onsdag uvitende om at skolen deres var reddet franedleggelse.