• Slik ser gjerdet ut etter flytting. - Det er ubrukelig som dyregjerde, sier saksøkers advokat, Kjersti Lunde. Privat

Gjerdestrid avgjøres i retten

Gjerdet skal ha vært rustent i årevis og hengt over den kommunale veien. Eieren hadde fått klager. Kommunen hadde fått klager. Da ingenting hjalp tok far og sønn Maudal saken i egne hender.