• Sju stillitser (bildet) og to bjørkefinker ble holdt i fangenskap på Ganddal. Statens naturoppsyn skal nå vurdere om disse kan settes ut i naturen igjen. Bildet er fra forrige gang naturoppsynet kom over fugler i fangenskap, i 2012. Statens naturoppsyn

Slo til mot ulovlig fuglehold på Ganddal

Etter tips om ulovlig dyrehold gikk Statens naturoppsyn og politiet til aksjon på Ganddal. Myndighetene beslagla ni fugler som ble holdt i fangenskap: To bjørkefinker og syv stillitser.