Ikke kvelds fotografering på sykehuset

På tross av lange ventelister, slipper ikke pasientene til i sykehusets magnettomograf på kveldstid. Et strengt regelverk og personellmangel hindrer full utnyttelse.