Siste bussreis for bøkene?

Bokbussen si framtid er dyster. Om få år kan alle bokbussane i Rogaland vera parkerte for godt.