Med på leken

Nesten 900.000 kroner kan det koste å få satt alle offentlige lekeplasser i Lund i forskriftsmessig stand. Formannskapet er med på leken, og straksbevilger 100.000 kroner så får resten tas over år. Blir velforeninger og nabolag med dugnad, kan sikringen forseres.