Fylkesdelplan for sentraliserende

Gjesdal liker ikke å bli plassert på sidelinjen i en ny fylkesdelplan som nå er ute til høring i kommunene.