Tusletempo for godsterminalen

— At Vegkontoret i Rogaland venter på enavklaring om fysisk midtskille og derfor har stoppet planleggingenav riksvei 44 i Sandnes, får ikke umiddelbar betydning for vårtarbeid med godsterminalen i Ganddal.