Skoler og barnehager må samordne planleggingsdagene

STAVANGER: Foreldre sliter med at barnehager, skoler og SFO har planleggingsdager på ulike datoer. Nå går et samlet oppvekststyre i Stavanger inn for at at dette må samordnes. Ferier, skolestart og skoleslutt skal også være felles.

Henrik Arnestad Salthe er fornøyd med vedtaket i oppvekststyret.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Så bra at politikerne hører etter og tar dette alvorlig! Nå er jeg fornøyd, sier tobarnsfaren Henrik Arnestad Salthe til Aftenbladet. Det var han som satte saken på dagsordenen da han midt i august kontaktet Aftenbladet. Han var frustrert fordi han i skolestartuka måtte han ta fri fire dager fordi planleggingsdagene i SFO, skole og barnehage kom på rekke og rad.

Les også

Kommunen klarer ikke koordinere - foreldre må ta fire ekstra fridager

Dag Mossige er Aps gruppeleder i kommunalstyret for oppvekst.

«Uholdbart», lød den raske reaksjonen fra Arbeiderspartiets fremste mann i oppvekststyret Dag Mossige.

Når de får til samordning i Sandnes, må de også klare det i Stavanger, framholdt han, og fikk støtte av Frps Kristoffer Sivertsen.

Les også

Dag Mossige om planleggingsdager: - Look to Sandnes!

Tok saken opp

I kommunalstyret for oppvekst sitt møte denne uka, fremmet Dag Mossige (Ap) og Rune Askeland (V) følgende forslag:

«Stavanger kommune skal ha en større samordning mellom barnehage, SFO, og skole. Kommunalstyret for oppvekst ber rådmannen om å tilrettelegge for flest mulig felles planleggingsdager mellom barnehage, SFO, og skole, innen skoleåret 2018/19. Rådmannen bes også tas kontakt med private barnehager med det mål at de private virksomhetene koordinerer sine planleggingsdager i større grad med kommunens virksomheter.»

-Det er åpenbart at mangelen på samordning av planleggingsdagene skaper store utfordringer for foreldre. Samfunnsøkonomisk er manglende koordinering også svært lite gunstig, med klare ulemper for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Dette i en tid når vi trenger flere, ikke færre, på jobb., framholdt de to.

Det er åpenbart at mangelen på samordning av planleggingsdagene skaper store utfordringer for foreldre. Samfunnsøkonomisk er manglende koordinering også svært lite gunstig, med klare ulemper for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig.
Kristoffer Sivertsen (Frp) fremmet forslag om at skolene skal ha ferie samtidig.

Kristoffer Sivertsen (Frp) fremmet dette forslaget: «Rådmannen bes utrede en felles norm hvor planleggingsdagene samkjøres, herunder særskilt også primært når elevene har skolefri.

Sissel Knutsen Hegdal (H) er leder for kommunalstyret for oppvekst.

Enstemmig vedtak

Leder for oppvekststyret, Sissel Knutsen Hegdal (H) fremmet så følgende forslag til vedtak som samordnet de to forslagene fra Ap&Venstre og fra Frp:

«Stavanger kommune skal ha en større samordning mellom barnehage, SFO, og skole. Kommunalstyret for oppvekst ber rådmannen om å tilrettelegge for flest mulig felles planleggingsdager mellom barnehage, SFO, og skole, innen skoleåret 2018/19. Skolestart, høstferie, vinterferie og skoleslutt skal være felles. Rådmannen bes også ta kontakt med private barnehager med det mål at de private virksomhetene koordinerer sine planleggingsdager i større grad med kommunens virksomheter. Rådmannen bes med dette utrede en felles norm/reglement hvor planleggingsdagene samkjøres.»

Lederen sa hun var «absolutt positiv» til en større samordning, men minnet om at det er driftsstyrene som fastsetter dagens skolerute. Derfor må reglementet til driftsstyrene endres for å få til en større grad av samordning.

En slik samordning vil innskrenke friheten de enkelte skolene og barnehagene i dag har, men det vil være bedre for foreldrene, framholdt hun:

– Mange familier har gitt uttrykk for stor frustrasjon av ordningen slik den er i dag, og disse innspillene bør vi lytte til.

Mange familier har gitt uttrykk for stor frustrasjon av ordningen slik den er i dag, og disse innspillene bør vi lytte til.

Forslaget hennes ble enstemmig vedtatt.

Skjer neste skoleår

Dette betyr at foreldrene må vente til neste skoleår før endringen trer i kraft.

Tobarnsfar Henrik Arnestad Salthe har forståelse for at det tar tid:

– Planleggingsdagene er jo satt for året, så jeg hadde ikke forventet skulle skje masse nå. Men jeg er glad for at politikerne satte en deadline, sier han.

OPPVEKSTSTYRET VEDTOK OGSÅ ÅTTE TILTAK FOR Å FÅ OPP ANDELEN MENN SOM JOBBER I BARNEHAGE:

Publisert: