• Kristin Støle Kalgraff

Det mangfoldige 90-tallet

Nittitallet var en reaksjon på åttitallet. Boligene ble mindre, rentenivået høyere og mange søkte det trygge og trauste. Miljøvennlige materialer var også på vei.