• Pål Christensen

Ingen superkur mot skitt på Torget