Kommuner klager på høringsfrister

Flere kommuner føler seg overkjørt av regjeringen. De mener fristene på høringsuttalelser er så korte at folk og folkevalgte ikke får tid til å svare skikkelig.