Fleire bygdefolk <br/>skal få drosje til busspris

Rogaland fylkeskommune søkjer nå samferdselsministeren om pengar til tingingsskyss i Lund, Sokndal, Bjerkreim, Forsand, Suldal og Tysvær.