• Egil Schmidt (GRAFIKK)

– Ny voldtekt i Stavanger