Mållaget fekk 30 nye medlemmar

Frå 28. januar til årsmøtet i Time Mållag 5. mars, fekk laget 30 nye medlemmar.