Rogaland løser omsorg svært forskjellig

Sett under ett bruker Rogaland halvparten av kommunale omsorgspenger på sykehjem og halvparten på hjemmetjenester. Men hver for seg har kommunene svært ulike løsninger.