• Kristian Jacobsen

Første pasient i mottakelsen kom med brystsmerter.