Anbefaler tiltak mot kompostlukt

Under bestemte værforhold kan lukten fra Reve Kompost utgjøre en helseulempe. Det mener kommuneoverlege Rolf Bergseth.