Første mann til Danmark

Tommy Stangeland fra Stavanger ble den første som steg om bord for historiens første danskebåttur fra Risavika havn.