• Lars Idar Waage

- Stavanger befinner seg i dag på steinaldernivå når det gjelder kultur

Stavangerpolitikerne vedtok i fjor å la kulturarrangement gi utvidet skjenketid. Ordningen har blitt svært omstridt, og nå har utelivet sendt inn sine meninger om ordningen.