• Thomas Førde

- Stor trong for opplæring

— Altfor lenge har naturgass til oppvarming vore for dei spesielt interesserte i gass- nasjonen Norge. Gjennom opplæring av fagfolk vil me retta på dette.