• Odd Pihlstrøm

10.000 færre melkebruk på ti år

Over 10.000 norske melkebønder, hvorav rundt 1300 i Rogaland, har solgt seg ut av næringen på ti år. Fire av ti rogalandske melkebruk er i realiteten nedlagt siden 1998.