- Ikke forsvarlig med nevrokirurgi i Stavanger

Helsedirektoratet vil avvikle det nevrokirurgiske tilbudet i Stavanger og samle alt i Bergen. Innstillingen begrunnes med pasientsikkerhet og spesialistmangel.