Idrettshallane framleis stengde for skulane

Heile hausten har skulebarn og barnehagebarn i Hå vore utan tak over hovudet til fysisk aktivitet. Framleis er hallane stengde på dagtid.