Domkirkeklokken er i gode hender

Forrige gang urverket i Stavanger Domkirke ble renovert, var det Alf Heitmanns svigerfar som sto for arbeidet. Nå tar Heitmann fatt på samme oppgave 37 år senere.