- Tilliten til kommunen er svekket

Flere politikere mener at tilliten til kommunen har fått en knekk, men de mener også at den har vunnet på å være åpen i legionellasaken.