St. Olavsmedaljen til Olav Bjørgaas

Denne uken ble Olav Bjørgaas tildelt St. Olavsmedaljen.