Aktor mener bevisene mot Thomas Thendrup er styrket