Psykisk syk må feire jul på hospits

Etter ett års tvangsinnleggelse på psykiatrisk sykehus, endte 22-åringen opp på hospits i Stavanger for snart en måned siden. Der er han fortsatt.