• Tor Gunnar Tollaksen

Ryggsekkturist blir misjonær