Unge i krise får spesial- team

Rus, kriminalitet og skoleskulking. Ungdommer som sliter med dette, skal få hjelp av et spesialteam.