• Jonas Haarr Friestad

Haugesund vennligare enn Stavanger

Sørfylkingar snakkar gjerne nedlatande eller likesælt om Haugesund. Det må vera fordi dei ikkje veit betre.