Leger kritiserer «kø-sniking»

Legene ved ortopedisk avdeling på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) protesterer mot at hurtigbehandling av sykemeldte i prosjektet «Raskere tilbake» skyver andre pasienter bakover i køen.