Norstone i Jøsenfjordenpermitterer tilsette

Dei tre tilsette ved Norstone sitt anlegg i Jøsenfjorden er permitterte. Årsaka er at Norstone ikkje er komne i gong med det nye masseuttaket i området.