Samlet rogalandsfront for Vagleleirens framtid

17.november avgjør Stortinget framtiden til Sivilforsvarets treningssenter i Vagleleiren.