Flisespikking gir husvarme

Her skal tømmerstokker hogges opp til flis. Som i neste omgang kan gi varme og varmt vann til minst 3500 eneboliger.