Hjelmeland «gir bort» 12 tomter

Her får du hustomter til gi-bort pris.