Fotgjenger påkjørt i Storgata

Skadene skal ikke være alvorlige.