Nådeløse ordførere mot Bufetat

– På vegne av våre kommuner vil vi be statsråden iverksette strakstiltak for å løse krisen i akuttberedskapen i Sør-Rogaland, skriver ordførerne på Nord-Jæren.