Reiselivspris til Egersund

Julebyen Egersund er tildelt Rogaland fylkeskommune sin reiselivspris for 2008.