Antall trafikkdrepte halvert i Rogaland

Ifølge Statens vegvesen må man tilbake til begynnelsen av 1950-tallet for å finne like lave tall for drepte og hardt skadede i biltrafikken i Norge. Tallet på trafikkdrepte er mer enn halvert i Rogalands-trafikken.